forex trading logo '

Despre noi
Scris de mihaiela lazar   

Despre noi

Activitatea educa?ional? desf??urat? īn liceul nostru este pus? sub semnul artei, a culturii, a promov?rii valorilor ceea ce confer? ?colii o identitate unic? īn īnv???māntul s?l?jean.

Suntem:

? un liceu īn care ve?i g?si un mediu educa?ional dinamic, unde se valorific? munca īn echip?;

? un liceu care te ajut? s? devii o personalitate complex?, cu ?anse reale de reu?it? īn viitor;

? un liceu īn care vei exersa ?i vei aplica cuno?tin?e teoretice ?i practice;

? un liceu īn care vei īnv??a u?or ?i temeinic;

? un liceu īn care vei fi īncurajat ?i perfec?ionat.

Activitatea instructiv-educativ? desf??urat? de c?tre elevi ?i profesori īn ?coal? este orientat? spre dobāndirea unui sistem de cuno?tin?e, priceperi, deprinderi, capacit??i, competen?e, achizi?ii intelectuale ?i motrice, prin care ī?i formeaz? concep?ia despre lume, convingerile morale, tr?s?turile de caracter, precum ?i aptitudinile de cunoa?tere, cercetare ?i crea?ie.

Īn aceast? institu?ie de īnv???mānt se urm?re?te realizarea unui proces instructiv-educativ complex care s? asigure elevilor atāt cuno?tinte de cultur? general?, cāt ?i o preg?tire performant? de specialitate. Atu-ul principal pentru realizarea acestor obiective este existen?a unui colectiv didactic bine preg?tit ?i cu experien??, dinamic ?i receptiv la schimb?rile ?i cerin?ele actuale ale societ??ii. Eficien?a activit??ii a depins, depinde ?i va depinde īntotdeauna, īn mod esen?ial, de calitatea ?i competen?a profesional? a cadrelor didactice: cadre didactice de cultur? general? ?i cadre didactice de specialitate, muzic? ?i arte plastice, foarte bine preg?tite, cu experien?? ?i rezultate de excep?ie. Resurse umane

Liceul dispune ?i de o baz? material? corespunz?toare desf??ur?rii unui proces instructiv-educativ modern. Resurse materiale

Īn scopul realiz?rii misiunii sale, Liceul de Art? ,,Ioan Sima” vizeaz? urm?toarele sarcini principale:

· asigurarea competen?ei profesionale a elevilor ?i formarea deprinderilor necesare pentru desf??urarea activit??ilor creative;

· implementarea diverselor tehnologii de īnv???mānt pentru realizarea standardelor educa?ionale de stat;

· formarea unei personalit??i armonios dezvoltate ?i creative;

· respectarea obligatorie a prevederilor Planului-cadru, curriculumului educa?ional de liceu ?i a programelor de instruire la specialitate conform instruc?iunilor metodice;

· promovarea politicii de cooperare interinstitu?ional? pentru īmbun?t??irea calit??ii procesului educativ ?i pentru integrare īn sistemul educa?ional european;

· p?strarea, īmbog??irea ?i propagarea patrimoniului ?tiin?ific, artistic ?i cultural.

Liceul de Art? „Ioan Sima” Zal?u a devenit o certitudine īn peisajul īnv???māntului voca?ional s?l?jean, fiind o prezen?? vie ?i puternic?, cu īmpliniri ?i realiz?ri notabile, recunoscute ?i apreciate, gra?ie muncii colectivului didactic, precum ?i al sufletului deschis al tinerilor īnv???cei. Evenimente

Prin īntreaga activitate desf??urat? cu elevii ?i profesorii s-a urm?rit cre?terea prestigiului ?colii ?i a calit??ii procesului instructiv-educativ, prin realizarea unui echilibru īntre activit??ile curriculare ?i extracurriculare, prin atragerea ?i implicarea unui num?r cāt mai mare de elevi īntr-un spa?iu educativ cu rol īn formarea personalit??ii lor, īn descoperirea ?i cultivarea intereselor ?i talentelor lor, īn defavoarea timpului petrecut de ace?tia pe strad? sau īn alte locuri cu influen?? negativ? asupra lor. Per ansamblu, activitatea educativ? ?colar? ?i extra?colar? a fost bogat? ?i complex?, s-a bazat pe o bun? comunicare, activit??ile desf??urate fiind tratate cu seriozitate ?i implicānd un num?r mare de elevi, cadre didactice, reprezentan?i ai comunit??ii ?i agen?i economici.

 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela