forex trading logo '

Despre noi
Scris de Mihaiela Lazar   

Despre noi

Activitatea educațională desfășurată în liceul nostru este pusă sub semnul artei, a culturii, a promovării valorilor ceea ce conferă școlii o identitate unică în învățământul sălăjean.

Suntem:

- un liceu în care vei găsi un mediu educațional dinamic, unde se valorifice munca în echipă;

- un liceu care te ajută să devii o personalitate complexă, cu șanse reale de reușită în viitor;

- un liceu  în care vei exersa și vei aplica cunoștițe teoretice și practice;

- un liceu  în care vei învața ușor și temeinic;

- un liceu  în care vei fi încurajat și perfecționat.

Activitatea instructiv-educativă desfășurată de către elevi și profesori în școală este orientată spre dobândirea unui sistem de cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacitți, competențe, achiziții intelectuale și motrice, prin care își formează concepția despre lume, convingerile morale, trăsăturile de caracter, precum și aptitudinile de cunoaștere, cercetare și creație.

În această instituție de învățământ se urmărește realizarea unui proces instructiv-educativ complex care să asigure elevilor atât cunoștinte de cultură generală, cât și o pregătire performantă de specialitate. Atu-ul principal pentru realizarea acestor obiective este existența unui colectiv didactic bine pregătit și cu experiență, dinamic și receptiv la schimbările și cerințele actuale ale societții. Eficiența activității a depins, depinde și va depinde întotdeauna, în mod esențial, de calitatea și competența profesională a cadrelor didactice: cadre didactice de cultură generală și cadre didactice de specialitate, muzică și arte plastice, foarte bine pregătite, cu experiență și rezultate de excepție. Resurse umane

Liceul dispune și de o bază materială corespunzătoare desfășurării unui proces instructiv-educativ modern. Resurse materiale

În scopul realizării misiunii sale, Liceul de Artă Ioan Sima vizează următoarele sarcini principale:

- asigurarea competenței profesionale a elevilor și formarea deprinderilor necesare pentru desfășurarea activităților creative;

- implementarea diverselor tehnologii de învățământ pentru realizarea standardelor educaționale de stat;

- formarea unei personalitți armonios dezvoltate și creative;

- respectarea obligatorie a prevederilor planului-cadru, curriculumului educațional de liceu și a programelor de instruire la specialitate conform instrucțiunilor metodice;

- promovarea politicii de cooperare interinstituțională pentru îmbunătțirea calitții procesului educativ și pentru integrare în sistemul educațional european;

- păstrarea, îmbogțirea și propagarea patrimoniului științific, artistic și cultural.

Liceul de Artă „Ioan Sima Zalău a devenit o certitudine în peisajul învțămãntului vocațional sălăjean, fiind o prezență vie și puternică, cu împliniri și realizări notabile, recunoscute și apreciate, grație muncii colectivului didactic, precum și al sufletului deschis al tinerilor învțăcei. Evenimente

Prin întreaga activitate desfășurată cu elevii și profesorii s-a urmărit creșterea prestigiului școlii și a calitții procesului instructiv-educativ, prin realizarea unui echilibru între activitțile curriculare și extracurriculare, prin atragerea și implicarea unui număr cã¢t mai mare de elevi într-un spațiu educativ cu rol în formarea personalitții lor, în descoperirea și cultivarea intereselor și talentelor lor, în defavoarea timpului petrecut de aceștia pe stradă sau în alte locuri cu influență negativă asupra lor. Per ansamblu, activitatea educativă școlară și extrașcolară a fost bogată și complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activitțile desfășurate fiind tratate cu seriozitate și implicã¢nd un număr mare de elevi, cadre didactice, reprezentați ai comunitții și agenți economici.

 

 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela