forex trading logo '

Despre noi
Scris de Mihaiela Lazar   

 

Despre noi

Activitatea educațională desfășurată în liceul nostru este pusă sub semnul artei, a culturii, a promovării valorilor ceea ce conferă școlii o identitate unică în învățământul sălăjean.

Suntem:

- un liceu în care veți găsi un mediu educațional dinamic, unde se valorifică munca în echipă;

- un liceu care te ajută să devii o personalitate complexă, cu șanse reale de reușită în viitor;

- un liceu în care vei exersa și vei aplica cunoștițe teoretice și practice;

- un liceu în care vei învăța ușor și temeinic;

- un liceu în care vei fi încurajat și perfecționat.

Activitatea instructiv-educativă desfășurată de către elevi și profesori în școală este orientată spre dobândirea unui sistem de cunoștințe, priceperi, deprinderi, capacități, competențe, achiziții intelectuale și motrice, prin care își formează concepția despre lume, convingerile morale, trăsăturile de caracter, precum și aptitudinile de cunoaștere, cercetare și creație.

în această instituție de învățământ se urmărește realizarea unui proces instructiv-educativ complex care să asigure elevilor atât cunoștinte de cultură generală, cât și o pregătire performantă de specialitate. Atu-ul principal pentru realizarea acestor obiective este existența unui colectiv didactic bine pregătit și cu experiență, dinamic și receptiv la schimbările și cerin?ele actuale ale societății. Eficiența activității a depins, depinde și va depinde întotdeauna, în mod esențial, de calitatea și competența profesională a cadrelor didactice: cadre didactice de cultură generală și cadre didactice de specialitate, muzică și arte plastice, foarte bine pregătite, cu experiență și rezultate de excepție. Resurse umane

Liceul dispune și de o bază materială corespunzătoare desfășurării unui proces instructiv-educativ modern. Resurse materiale

În scopul realizării misiunii sale, Liceul de Artă Ioan Sima vizează următoarele sarcini principale:

- asigurarea competenței profesionale a elevilor și formarea deprinderilor necesare pentru desfășurarea activităților creative;

- implementarea diverselor tehnologii de învățământ pentru realizarea standardelor educaționale de stat;

- formarea unei personalități armonios dezvoltate și creative;

- respectarea obligatorie a prevederilor Planului-cadru, curriculumului educațional de liceu și a programelor de instruire la specialitate conform instrucțiunilor metodice;

- promovarea politicii de cooperare interinstituțională pentru îmbunătățirea calității procesului educativ și pentru integrare în sistemul educațional european;

- păstrarea, îmbogățirea și propagarea patrimoniului științific, artistic și cultural.

Liceul de Artă Ioan Sima” Zalău a devenit o certitudine în peisajul învățământului vocațional sălăjean, fiind o prezență vie ș puternică, cu împliniri și realizări notabile, recunoscute și apreciate, grație muncii colectivului didactic, precum și al sufletului deschis al tinerilor învățăcei. Evenimente

Prin întreaga activitate desfășurată cu elevii și profesorii s-a urmărit creșterea prestigiului școlii și a calității procesului instructiv-educativ, prin realizarea unui echilibru între activitățile curriculare și extracurriculare, prin atragerea și implicarea unui număr cât mai mare de elevi într-un spațiu educativ cu rol în formarea personalității lor, în descoperirea și cultivarea intereselor și talentelor lor, în defavoarea timpului petrecut de aceștia pe stradă sau în alte locuri cu influență negativă asupra lor. Per ansamblu, activitatea educativă școlară și extrașcolară a fost bogată și complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activitățile desfășurate fiind tratate cu seriozitate și implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, reprezentați ai comunității și agenți economici.

 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela