forex trading logo '

Istoric
Scris de Administrator   

Istoric

 

Spaţiul geografic

Născută din dorinţa de a da aripi artei frumosului pe meleagurile sălăjene, Şcoala de Muzică şi-a deschis larg porţile pentru toţi aceia care au arta interpretativă şi arta plastică ca mod de trăire şi de exprimare, în anul 1971, în municipiul Zalău. Oraşul Zalău, situat la poalele vestice ale Munţilor Meseş, este reşedinţa judeţului Sălaj şi unul dintre puţinele oraşe atestate documentar înainte de sfârşitul primului mileniu, prima consemnare scrisă datând din a doua jumătate a secolului al XII-lea, fiind consemnată în Cronica lui Anonymus - Gesta Hungarorum.

 

Istoricul şi evoluţia şcolii

Este îmbucurător faptul că, de-a lungul timpului, şcoala muzicală zălăuană a devenit o prezenţă vie în viaţa comunităţii, constituind o adevărată oază de lumină, frumuseţe şi bucurie într-un spaţiu geografic vitregit din punct de vedere cultural. Dăruirea dascălilor, dragostea lor profundă faţă de tinerii a căror personalitate o modelează, dragostea faţă de arta care ne individualizează şi ne defineşte, precum şi orientarea spre performanţe, a făcut ca această instituţie să aibă o istorie de aproape 4 decenii.

Şcoala de muzică s-a înfiinţat în anul 1971.

A funcţionat la început pe lângă Şcoala Simion Bărnuţiu, mai apoi pe lângă Liceul Pedagogic Zalău.

Din anul 1972 funcţionează ca şcoală de sine stătătoare în localul din strada Gh. Lazăr nr. 3 sub titulatura de Şcoala de Muzică şi Arte Plastice şi apoi în cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 5 sub formă de clase cu program suplimentar de artă.

Din anul 1990 prin decizia Inspectoratului Şcolar şi a Primăriei Municipiului Zalău se reînfiinţează Şcoala cu Program de Artă atribuindu-i-se spaţiul în localul din strada Gh. Lazăr nr.  3.  

În anul 2004 pe structura Şcolii cu Program de Artă a luat naştere Liceul de Artă „Ioan Sima”, liceu care poartă numele marelui pictor sălăjean.

Din anul şcolar 2005–2006 Liceul de Artă „Ioan Sima” funcţionează în locaţie cu Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” Zalău şi şcolarizează 500 de elevii cuprinşi în trei cicluri de învăţământ: primar, gimnazial (integrat şi suplimentar) şi liceal.

Din anul şcolar 2008–2009 Şcoala Gimnazială „Vasile Goldiş” se comasează la Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău.

Şcoala şi mai apoi liceul s-a încadrat în viaţa culturală a oraşului Zalău şi a judeţului Sălaj ca o prezenţă permanentă aducând prestaţii de înaltă ţinută ale elevilor şi profesorilor cu ocazia diverselor manifestări, susţinând în bună măsură viaţa culturală din judeţ şi municipiu.

 

 

 
Şcoala azi

Componentă a liceelor vocaţionale, Liceul de Artă “Ioan Sima” Zalău reprezintă o alternativă educaţională ce face posibilă dezvoltarea personalităţii artistice a elevilor, având specializările muzică (muzică instrumentală, muzică vocală tradiţională românească, studii teoretice) şi arte plastice (pictură, grafică, sculptură, artă decorativă).

Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău şcolarizează în prezent elevi cuprinşi în trei cicluri de învăţământ: primar (muzică integrat şi suplimentar, arte plastice suplimentar, cultură generală, step by step), gimnazial (muzică integrat şi suplimentar, arte plastice suplimentar, cultură generală), liceal (muzică şi arte plastice).

 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela